sekretariat +48 22 760 85 68

GST broń krótka

INTRODUCTORY TRAINING – moduł wprowadzający, jednodniowe szkolenie zapoznawcze, skierowane do osób, które nie strzelały z pistoletu lub osób z niewielkim doświadczeniem strzeleckim, chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego i skutecznego prowadzenia ognia z pistoletu w sytuacjach zagrożenia. Udział w tych zajęciach umożliwia przećwiczenie podstawowych czynności, których opanowanie jest niezbędne do bezpiecznego i skutecznego posługiwania się pistoletem w sytuacjach wymuszających jego użycie. Każdy uczestnik szkolenia, chcący kontynuować przygodę ze strzelaniem sytuacyjnym z broni krótkiej może podnosić swoje umiejętności w ramach kolejnych modułów szkoleniowych, proponowanych przez GROM GROUP w systemie GST broń krótka, których pierwszym etapem jest szkolenie na poziomie BASIC.

BASIC, ADVANCED 1, ADVANCED 2 oraz ADVANCED 3 – moduł główny, 4 jednodniowe szkolenia bazowe o różnych poziomach zaawansowania, umożliwiające naukę strzelania sytuacyjnego z pistoletu od podstaw. Każde szkolenie bazowe realizowane w ramach tego modułu, bez względu na poziom zaawansowania składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową. Celem cyklu szkoleniowego jest umożliwienie nabycia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią krótką oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu, w ruchu i za zasłon. Uczestnik szkolenia uzyskuje również możliwość nauki właściwego postępowania z pistoletem w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji zacięcia broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też nie dyspozycyjności jednej z rąk. Dodatkowo, w trakcie każdego szkolenia bazowego realizowane są strzelania z pistoletu maszynowego, których celem jest nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się tego rodzaju bronią. Pomiędzy szkoleniami bazowymi istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest powtórzenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich, nabytych w trakcie szkolenia na poziomie bazowym, w którym dana osoba ostatnio uczestniczyła. WARSZTATY obejmują trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy, od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej. Począwszy od poziomu ADVANCED 1, z uwagi na rodzaj czynności strzeleckich będących przedmiotem szkolenia, przed przystąpieniem do szkolenia oczekuje się od każdego uczestnika przećwiczenia elementów, które były przedmiotem szkolenia na niższych poziomach. Tego rodzaju trening można zrealizować we własnym zakresie lub pod nadzorem specjalistów. WARSZTATY są doskonałym sposobem na przećwiczenie i doskonalenie umiejętności manualnych i strzeleckich pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Przy czym, każdy dodatkowy trening, w tym również realizowany we własnym zakresie, może wpłynąć wyłącznie korzystnie na poziom nabytych już umiejętności oraz stanowi właściwy sposób postępowania, przed przystąpieniem do szkolenia na wyższym poziomie. Szkolenie bazowe na poziomie ADVANCED 3 kończy się praktycznym testem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z testu sprawdzającego otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w dodatkowych modułach, powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do testu sprawdzającego.

Uwaga:

Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 1 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie BASIC. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 2 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie ADVANCED 1, itd. Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu bazowym na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie bazowe na poziomie ostatnio ukończonym lub odbyć WARSZTATY na poziomie adekwatnym do ostatnio ukończonego szkolenia bazowego. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu bazowym na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie bazowe na poziomie ostatnio ukończonym lub odbyć WARSZTATY na poziomie adekwatnym do ostatnio ukończonego szkolenia bazowego.

IMPROVEMENT TRAINING – moduł doskonalący, jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie ADVANCED 3. W trakcie tego rodzaju zajęć uczestnicy mają możliwość pod nadzorem instruktora doskonalić czynności strzeleckie z pistoletu, nabyte w trakcie dotychczasowych szkoleń, wymagające dalszego doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji około 10 bloków tematycznych, z których wybiera 1 w celu przećwiczenia określonych czynności strzeleckich w trakcie danego szkolenia. Ostateczny zakres treningu każdorazowo jest ustalany z uczestnikami szkolenia, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem i przy uwzględnieniu potrzeb zgłoszonych przez wszystkich uczestników szkolenia.

NIGHT TRAINING – moduł dodatkowy, jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie ADVANCED 3, chcących nabyć lub rozwijać umiejętności posługiwania się pistoletem. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość nauki prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy, z wykorzystaniem latarek ręcznych lub latarek zintegrowanych z bronią (taktycznych) oraz wskaźników laserowych.

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram