sekretariat +48 22 760 85 68

Eventy i imprezy integracyjne

GROM GROUP jest organizatorem event-ów i imprez integracyjnych o charakterze militarnym, które według specjalistów mają jeden z najwyższych wskaźników skuteczności w tworzeniu więzi pomiędzy współpracownikami. Tego rodzaju aktywności są naturalnym mechanizmem pozwalającym na wyłonienie team leaderów, którzy automatycznie przyjmują swoją role w grupie, w szczególności w sytuacjach wymagających podejmowanie szybkich decyzji. Nie sposób opisać wszystkich społecznych i psychologicznych aspektów i zalet tego typu szkoleń, nie zapominając o najważniejszym – dobrej zabawie, która towarzyszy szkoleniom, przez nas organizowanym.
Przykładowa zakres tematyczny dostępnych aktywności:
Strzelanie z broni palnej i wiatrówek
Gry taktyczne z użyciem znaczników paintball lub karabinków ASG (War Games)
Zajęcia z wykorzystaniem lin oraz przyrządów alpinistycznych
Pokonywanie toru przeszkód – indywidualnie oraz zespołowo
Jazda pojazdami terenowymi i quadami w terenie
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz praca w zespole podczas ewakuacji
Przeprawa wodna
Marsz na azymut i mapę, połączone z wykonaniem określonych zadań
Zabawy logiczne
Ognisko i grill
Bankiety i imprezy taneczne
Szkolenia dedykujemy Klientom biznesowym i instytucjonalnym, realizowane są w formule zamkniętej. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów. Istnieje możliwość łączenia poszczególnych tematów aktywności, zgodnie z oczekiwaniami Klienta i predyspozycjami uczestników.

Szkolenia realizujemy w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze. Powyższe, nie wyklucza możliwości realizacji zajęć w miejscu wskazanym przez Klienta.

Uwaga:

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji szkolenia każdorazowo ustalane są bezpośrednio z Klientem. Cena szkolenia uzależniona jest m.in. od charakteru wybranego przedsięwzięcia, miejsca jego realizacji i czasu trwania oraz od ilości uczestników i zaangażowanych Instruktorów i środków.

Kontakt w sprawie szkolenia: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00.

Dane kontaktowe:

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram