sekretariat +48 22 760 85 68

Bezpieczeństwo biznesu

GROM GROUP świadczy usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznych zasobów Klienta.
Środowisko biznesowe narażone jest na ciągle wzrastające zagrożenia - najpoważniejsze z nich to wymuszenia, ataki bombowe, terrorystyczne czy prawdopodobieństwo „wycieku” informacji z przedsiębiorstwa. Umiejętność zarządzania ryzykiem nie tylko pozwala zapewnić ciągłość i efektywność prowadzonej działalności, przekłada się również na wzrost realnej wartości firmy. Kompleksowe do niego podejście tj. analiza różnych obszarów bezpieczeństwa gwarantuje obniżenie poziomu niepewności prowadzonej działalności gospodarczej.
GROM GROUP w ramach prowadzonej działalności oferuje usługi w następujących obszarach:
Audyt systemów zabezpieczenia i ochrony obiektów
Koncepcja systemów zabezpieczenia i ochrony obiektów
Usługi dedykujemy Klientom biznesowym i instytucjonalnym, jak również Klientom indywidulanym (osobom fizycznym i osobom prawnym).
Przeprowadzamy działania audytowe i koncepcyjne również w odniesieniu do innych obszarów i systemów bezpieczeństwa np. bezpieczeństwa informacji

Uwaga:

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji usługi każdorazowo ustalane są bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi uzależniona jest m.in. od charakteru i złożoności danego zlecenia, miejsca i czasochłonności jego realizacji oraz od ilości zaangażowanych specjalistów i środków. W pierwszej kolejności, zachęcamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje w trakcie, których będziemy mogli poznać szczegółowo Państwa potrzeby i oczekiwania. Z naszej strony, ustalimy akceptowalną przez Klienta metodę działania, przedstawimy wstępne warianty realizacji zlecenia i sposób dalszego postępowania oraz zaproponujemy nasze warunki umowne, w tym cenowe.

Kontakt w sprawie usługi: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00

Dane kontaktowe:

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram