sekretariat +48 22 760 85 68

Nurkowanie

GROM GROUP oferuje szkolenia nurkowe, które obejmują swoim zakresem cały pakiet kursów – od podstawowych dla osób zaczynających swoją przygodę z nurkowaniem poprzez kursy zaawansowane oraz profesjonalne. Większość kursów prowadzona jest w ramach Professional Association of Diving Instructors (PADI) – największej międzynarodowej organizacji nurkowej na świecie.

W przypadku osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności i wyjść poza poziom rekreacyjnego nurkowania organizujemy kursy techniczne: TDI Nitrox Diver, TDI Advanced EANx Diver, TDI Decompression Procedures, TDI Extended Range, TDI Trimix Diver i Advance Trimix Diver.
Dodatkowo w ramach szkoleń nurkowych oferujemy szkolenia rebreatherowe w zakresie użytkowania aparatów o obiegu zamkniętym Inspiration clasicc/vision/evolution, Megalodon oraz Poseidon MK 6. Ponadto do szkoleń wykorzystywane są aparaty SCR Draeger Dolphin oraz Ray. Szkolenia prowadzone są przez jednego z najbardziej doświadczonych instruktorów w Polsce, przebywającego ponad 1200 godzin pod wodą na obiegu zamkniętym.

Szkolenia dedykujemy Klientom indywidulanym (osobom fizycznym i osobom prawnym), jak również Klientom biznesowym i instytucjonalnym. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów. Szkolenia organizujemy w Polsce i za granicą.

Uwaga:

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji szkolenia każdorazowo ustalane są bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za udział w szkoleniu uzależniona jest m.in. od miejsca jego realizacji oraz od ilości zaangażowanych specjalistów i środków.

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji szkolenia ustalane są każdorazowo bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi uzależniona jest, m.in. od miejsca realizacji szkolenia oraz od ilości uczestników i zaangażowanych instruktorów i środków.

Kontakt w sprawie szkolenia: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00

Dane kontaktowe:

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram