sekretariat +48 22 760 85 68

Broń snajperska

BASIC, ADVANCED 1, ADVANCED 2, ADVANCED 3 oraz ADVANCED 4 – moduł główny, 5 jednodniowych szkoleń bazowych o różnych poziomach zaawansowania, dedykowanych osobom zainteresowanym nabyciem oraz doskonaleniem umiejętności precyzyjnego strzelania długodystansowego. Każde szkolenie bazowe realizowane w ramach tego modułu, bez względu na poziom zaawansowania składa się z dwóch części: teoretycznej oraz strzelania amunicją bojową. Celem powyższego cyklu szkoleniowego jest umożliwienie nabycia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią snajperską oraz prowadzenia celnego ognia na różnych dystansach i przy zmiennych warunkach pogodowych. W trakcie szkolenia uczestnik kształtuje umiejętności, niezbędne w dyscyplinie sportowej, jaką jest strzelectwo długodystansowe. Pomiędzy szkoleniami bazowymi istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest powtórzenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich, nabytych w trakcie szkolenia na poziomie bazowym, w którym dana osoba ostatnio uczestniczyła. WARSZTATY obejmują wyłącznie strzelanie z amunicji bojowej. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy, od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2,5 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej. WARSZTATY są doskonałym sposobem na doskonalenie umiejętności strzeleckich, w tym celności pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Każdy dodatkowy trening może wpłynąć wyłącznie korzystnie na poziom nabytych już umiejętności oraz stanowi właściwy sposób postępowania, przed przystąpieniem do szkolenia na wyższym poziomie.

Uwaga:

Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 1 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie BASIC. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 2 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie ADVANCED 1, itd. Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej ponad 3 miesiace, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu bazowym na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie bazowe na poziomie ostatnio ukończonym lub odbyć WARSZTATY na poziomie adekwatnym do ostatnio ukończonego szkolenia bazowego.

MARKSMAN – moduł dodatkowy, dwudniowe szkolenie skierowane do osób, które odbyły szkolenie z broni snajperskiej, co najmniej na poziomie ADVANCED 1, chcących nabyć podstawowe umiejętności wykorzystywane przez snajperów jednostek wojskowych.

ELABORACJA – moduł dodatkowy, jednodniowe szkolenie skierowane do osób, których celem jest nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do produkcji amunicji precyzyjnej, zgodnie z jej przeznaczeniem.

HISTORYCZNA BROŃ SNAJPERSKA
– moduł dodatkowy, jednodniowe szkolenie w trakcie, którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się z historią strzelectwa długodystansowego oraz strzelają z broni wyborowej, używanej przez żołnierzy w okresie od lat 90. XIX wieku do lat 50 . XX wieku, w przypadku jednego z egzemplarzy broni, od lat 60. XX wieku, do dnia dzisiejszego.

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram