sekretariat +48 22 760 85 68

Cyberbezpieczeństwo

GROM GROUP świadczy szeroki wachlarz najwyższej jakości usług i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, które wzmacniają Twoje przedsiębiorstwo dzięki odporności operacyjnej, doskonałej prywatności danych i solidnej ochronie przed cyberzagrożeniami.
Dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej na temat projektów w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw nasze Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa oferuje zróżnicowane portfolio usług, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i zapewnią całodobową ochronę Twojego biznesu.

Audyt bezpieczeństwa

Realizujemy audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego, informacyjnego oraz fizycznego. Posiadamy unikatową, wyróżniającą nas na tle konkurencji metodykę kompleksowej ewaluacji poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Lokalny audyt bezpieczeństwa obejmuje pojedyncze komputery i inne urządzenia (tablety, laptopy, notebooki, netbooki, smartfony). Specjalizujemy się w badaniu najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych. Celem audytu jest identyfikacja i neutralizacja zagrożeń takich jak oprogramowanie szpiegowskie czy inne złośliwe oprogramowanie (robaki, wirusy, konie trojańskie, adware, spyware, rogueware, rootkit i in.) oraz – w efekcie – podwyższenie parametrów bezpieczeństwa audytowanego systemu. Audyt obejmuje:

1. Analizę uruchomionych procesów systemu operacyjnego;
2. Weryfikację programów uruchamianych wraz z rozruchem systemu (autostart);
3. Przegląd Harmonogramu zadań systemu;
4. Eksplorację Dziennika zdarzeń;
5. Eksplorację wybranych kluczy Edytora rejestru;
6. Inspekcję konfiguracji przeglądarek internetowych;
7. Analizę konfiguracji sieciowej;
8. Automatyczne skanowanie pod kątem oprogramowania inwigilującego oraz luk w systemie.


Raport z przeprowadzonego audytu obejmuje wnioski i rekomendacje, a także coaching, wspólne z audytorem zwiększenie bezpieczeństwa systemu wedle przedstawionych zaleceń.

Zdalny audyt bezpieczeństwa obejmuje sieci komputerowe podłączone do sieci Internet. Skupia się na dwóch komplementarnych elementach – identyfikacji i ewaluacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa powodowanych czynnikiem teleinformatycznym, bądź czynnikiem ludzkim.

W ramach aspektu teleinformatycznego oferujemy analizę topologii i funkcjonowania sieci komputerowych i serwisów www dostępnych poprzez Internet. Zakres usług obejmuje tak zwane testy penetracyjne z minimalną wiedzą (black box):

•Rekonesans / gromadzenie informacji (Google Hacking, identyfikacja subdomen, wyszukiwanie hostów wirtualnych (vhosts), ICMP Ping, Whois Lookup);

•Testowanie aplikacji www (URL Fuzzer - ukryte pliki i katalogi), Web Server Scan, ew. także WordPress/SharePoint/Drupal Scan);

•Testowanie infrastruktury (m.in. np. Ping Sweep, TCP/UDP Port Scan, DNS Zone Transfer, SSL Heartbleed Scan, SSL POODLE Scan, SSL DROWN Scan, Bash ShellShock vulnerability scanner, GHOST glibc vulnerability scanner).

Wykorzystujemy programy: m.in. Metasploit, Wireshark, W3af, BackTrack, Netsparker, Nessus, Portswigger, Social Engineering Toolkit, FOCA.
Badanie podatności czynnika ludzkiego ogniskuje się na systematycznym sprawdzaniu możliwych scenariuszy pozyskania informacji przez osoby nieuprawnione metodą inżynierii społecznej (social engineering, phishing, ew. pharming).

Badania antypodsłuchowe

Dzięki użyciu najnowocześniejszego sprzętu oraz kwalifikacjom naszych specjalistów sprawdzimy czy wskazany obiekt nie został poddany nielegalnej inwigilacji. Podczas działań wykrywamy zainstalowane urządzenia podsłuchowe, także te wykorzystujące bluetooth, wi-fi lub sieć komórkową. Do wykrycia nielegalnych „podrzutek” wykorzystujemy szerokie spektrum urządzeń obejmujących m.in.: wykrywacze złączy nieliniowych, analizatory widma, wykrywacze kamer i transmisji bezprzewodowej, kamery inspekcyjne. Badamy zarówno pomieszczenia jak i pojazdy.

Każdorazowo po wykonaniu badania przedstawiamy szczegółowy raport, który zawiera wyniki badań i analiz oraz rekomendacje zapobiegające nielegalnemu ujawnieniu ważnych informacji w przyszłości.
Oferujemy skuteczne wykrywanie podsłuchów i kamer, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

Zastanawiasz się czy Twój partner w biznesie jest rzetelny i wiarygodny?

GROM Group umożliwia zarówno kompleksową weryfikację nowych jaki i regularny monitoring sytuacji gospodarczej stałych kontrahentów, zarówno w Polsce jak i z zagranicy.

Szczególnie istotne jest to, że GROM Group pomaga również zadbać o relacje ze stałymi kontrahentami.
Częścią systemu jest mechanizm, który automatycznie każdego dnia sprawdza kondycję Państwa partnerów biznesowych.
System ma szczególne znaczenie w sytuacjach, w której pojawiają się u nich problemy, które mogą odbić się na Państw działalności:
Kiedy kontrahent przestaje płacić innym, przestaje być czynnym VAT-owcem lub składa wniosek o upadłość (poprzedzający faktyczną upadłość o okres 3 miesięcy) nasza usługa natychmiast przesyła Państwu ostrzeżenie o danym zajściu.
Dzięki temu macie Państwo czas na podjęcie odpowiednich kroków w kwestii zabezpieczenia transakcji z danym podmiotem.

Najważniejszym założeniem monitoringu jest to, że o problemach swoich kontrahentów dowiadujecie się Państwo nie z własnych nieopłaconych faktur, a w momencie, w którym problemy zaczynają się dopiero pojawiać. Jest to esencja myślenia kontrwywiadowczego w czystej biznesowej postaci.

Dzięki temu macie Państwo pewność, co do tego, że współpraca ze stałymi i zadowolonym dotychczas kontrahentem w dalszej mierze pozostaje bezpieczna, a w razie jakichkolwiek problemów, macie Państwo czas na reakcję i zapewnienie swojej firmie bezpieczeństwa finansowego.

Żyjemy w czasach, w których rzeczywistość biznesowa zmienia się tak szybko, że opieranie ryzyka w oparciu o jednym czy dwóch źródła jest dalece niewystarczające.

Masz pytanie? Napisz e-mail. Odezwiemy się!

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram