sekretariat +48 22 760 85 68
GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych. Wielu z nich, to autorzy obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrani Specjaliści posiadają uprawnienia pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz niezbędne poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Służby Ochrony Państwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Nasi Instruktorzy, w zawodowej praktyce wielokrotnie spotykali się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, dzięki czemu zdobyli rozległą wiedzę z zakresu profilaktyki i postępowania w tego typu sytuacjach oraz w tworzeniu procedur na wypadek ich wystąpienia. Wśród nich są również operatorzy, ratownicy i paramedycy, którzy wykorzystywali swoje umiejętności w trakcie działań w kraju i poza jego granicami. Spółka realizuje działalność w oparciu o obiekty własne oraz wynajmowane na terenie Warszawy i w jej okolicy (np. strzelnice). GROM GROUP posiada własny Ośrodek Szkolenia Poligonowego w m. Czerwony Bór.
Jednostka Specjalna GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego) - Jednostka Wojskowa 2305, to elitarna wojskowa jednostka specjalna powołana między innymi do działań antyterrorystycznych. Tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 r., wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednostki zachodnie, do których można porównać jednostkę GROM, to amerykańskie lst Special Forces Operational Detachment - Delta (tzw. Delta Force), SEAL Team VI, brytyjskie 22. Special Air Service, Special Boat Service czy izraelski Sayeret Mafkal. Jednostka najpierw otrzymała nazwę GROM, dopiero później powstało jej rozwinięcie - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego). Nazwa ta nawiązuje również do brawurowej akcji Gromosława Czempińskiego, który - ryzykując własnym życiem - uratował od niechybnej śmierci cudzoziemskich zakładników (oficerów Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych) uwięzionych na terenie państwa Saddama Husajna (Iraku) podczas "Pustynnej Burzy". Dzięki tej akcji Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić niespodziewanie dużej pomocy przy organizowaniu jednostki. Powodzenie tej operacji miało też znaczący wpływ na szybkość i skalę redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego, w grę wchodziło bowiem 20 miliardów dolarów. "Polscy obywatele muszą mieć świadomość, że rząd posiada siły i środki, które może przeznaczyć do zadań szczególnych w ich obronie, gdziekolwiek by się nie znajdowali" - ta myśl ministra spraw wewnętrznych Zbigniewa Siemiątkowskiego była myślą przewodnią istnienia GROM-u.

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram