sekretariat +48 22 760 85 68

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego

GROM GROUP bazując na doświadczeniach naszych Instruktorów zdobytych w trakcie służby w jednostkach specjalnych Wojska i Policji oferuje szkolenie w trakcie, którego uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności prawidłowego zachowania się i reakcji na wypadek zaistnienia incydentu o podłożu terrorystycznym. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności będą również mogły być wykorzystane np. w sytuacji zaistnienia incydentów o charakterze kryminalnym, z użyciem niebezpiecznych narzędzi, broni lub ładunków wybuchowych.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części praktycznej uczestnicy szkolenia biorą udział w zainscenizowanej interwencji sił specjalnych, której głównym celem jest eliminacja zaistniałego zagrożenia oraz uratowanie osób przetrzymywanych przez sprawców incydentu.
Przykładowy zakres tematyczny szkolenia:
Terroryzm – geneza, przyczyny, stan obecny
Odmienność kulturowa/religijna, a zagrożenie
Incydenty o charakterze terrorystycznym i kryminalnym
Sprawcy i motywy działania, sposób zachowania
Typy zagrożeń: napastnik z bronią białą, napastnik z bronią palną, aktywny strzelec, podłożenie ładunku wybuchowego, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne
Zachowanie i przetrwanie, jak postępować, gdy jesteśmy zakładnikiem
Syndrom sztokholmski
Case study osób, które przeżyły atak terrorystyczny
Pierwsza pomoc podczas ataku terrorystycznego
Powiadamianie służb ratunkowych o zagrożeniu
Zasady postępowania w sytuacji interwencji sił antyterrorystycznych
Ewakuacje – procedury, a rzeczywistość
Zagrożenia, a procedury w instytucjach publicznych
Szkolenie dedykujemy Klientom biznesowym i instytucjonalnym, realizowane jest w formule zamkniętej. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.

Szkolenie realizujemy w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze. Powyższe, nie wyklucza możliwości realizacji zajęć w miejscu wskazanym przez Klienta.

Uwaga:

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji szkolenia każdorazowo ustalane są bezpośrednio z Klientem. Cena szkolenia uzależniona jest m.in. od miejsca jego realizacji i czasu trwania oraz od ilości uczestników i zaangażowanych Instruktorów i środków.

Kontakt w sprawie szkolenia: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00.

Dane kontaktowe:

O nas

GROM GROUP została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych.

OŚRODEK SZKOLENIA

ROM GROUP dysponuje własnym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego GROM zorganizowanym na 8,5 ha powierzchni leśnej, położonej w malowniczej części województwa podlaskiego, w miejscowości Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów, a m. Łomża).
Współrzędne GPS: 53°03'36.3"N 22°08'25.5"E. Na terenie Ośrodka organizowane są m.in. bankiety, imprezy taneczne, eventy i szkolenia integracyjne, obozy, wyjazdy weekend-owe oraz wybrane szkolenia specjalistyczne.

SZKOLENIA CYKLICZNE

GROM GROUP w ramach szkoleń cyklicznych realizuje szereg przedsięwzięć umożliwiający nabycie i doskonalenie umiejętności sprawdzonych w działaniach służb mundurowych, w tym w działaniach realizowanych przez operatorów jednostek specjalnych Wojska i Policji.
Wiedza i kwalifikacje zdobyte w trakcie treningów realizowanych pod nadzorem naszych Specjalistów mogą być przydatne zarówno dla osób niezwiązanych ze służbami mundurowymi jak i żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb.

SZKOLENIA DLA FIRM

GROM GROUP w ramach szkoleń dla firm realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W trakcie organizowanych przez nas zajęć uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności przydatne, zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych, jak i w życiu prywatnym.
Wiedza i umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych są gwarantem wysokiego poziom emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

GROM GROUP usługi detektywistyczne realizuje zarówno na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych jak również osób prywatnych. Działania prowadzimy na obszarze całego kraju. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie realizować zlecenia poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

INNE USŁUGI

GROM GROUP oprócz szkoleń cyklicznych oraz bezpośrednio skierowanych do firm i instytucji świadczy szereg innych usług dedykowanych różnym Klientom. Tego rodzaju usługi nie są świadczone w sposób cykliczny, realizowane są wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Klienta lub grupy Klientów.
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram