sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

Szkolenie taktyczne walka bezpośrednia w pomieszczeniach CQB poziom BASIC

Start
2024-04-01
Koniec
2024-04-01
Time
09:00 - 15:00
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

920,00

Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła Czas trwania: 5-6 godzin
Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Główny cel: Nauka zasad prowadzenia walki bezpośredniej w pomieszczeniach na poziomie pojedynczego operatora oraz sekcji szturmowej
Zagadnienia: Rola, zadania i funkcje operatorów w sekcji szturmowej, wyposażenie oraz zasady działania i współdziałania operatorów, działanie parami oraz w składzie sekcji, podstawowe znaki i sygnały, obszary i sektory odpowiedzialności podczas podchodzenia do obiektu oraz podczas „czyszczenia” punktów newralgicznych pojedynczych pomieszczeń, ciągu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, dowodzenie – zasady odpowiedzialności
Ilość osób: 4-16
Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem w zakresie działań związanych z prowadzeniem walki bezpośredniej w pomieszczeniach. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Instruktorzy: Byli żołnierze sił specjalnych, w tym operatorzy jednostki GROM
Ubiór: Obuwie z twardą podeszwą, strój niekrępujący ruchów (spodnie z długimi nogawkami, sugerowany jest również długi rękaw w górnej części ubioru) – każdy szkolony zapewnia we własnym zakresie
Wyposażenie: W trakcie szkolenia można wykorzystywać własne wyposażenie lub korzystać odpłatnie z wyposażenia, które wypożycza Organizator, na czas trwania szkolenia.  Poniżej wykaz wyposażenia indywidulanego, niezbędnego w trakcie szkolenia:
  • karabinek ASG + amunicja - 30 Pln/kpl.
  • kask ochronny lub hełm - 10 Pln/szt.
  • okulary lub gogle ochronne - 10Pln/szt.
  • kamizelka taktyczna - 10 Pln/szt.
  • pas z kaburą na pistolet + replika/atrapa pistoletu - 10 Pln/kpl.
Każdy uczestnik szkolenia, w trakcie wypełniania formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu on-line zobowiązany jej zaznaczyć, z którego wyposażenia Organizatora zamierza korzystać w trakcie treningu. Opłata za wypożyczenie, zgodnie z cennikiem określonym ww. formularzu, płatna w dniu szkolenia, gotówką.
Ochrona: Każdy uczestnik szkolenia będzie objęty ubezpieczeniem NNW w zakresie podstawowym. Zakupu polisy ubezpieczenia, w zakresie szerszym niż podstawowy może dokonać każdy uczestnik indywidualnie i na własna rękę.
Potwierdzenie udziału: Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
Dojazd: We własnym zakresie
Dodatkowe informacje: W trakcie zajęć praktycznych, każdy uczestnik ma obowiązek noszenia hełmu, okularów ochronnych (gogli) oraz kamizelki taktycznej. W przypadku uszkodzenia elementu wyposażenia, wypożyczonego od Organizatora szkolenia, uczestnik pokrywa koszty zakupu nowego elementu.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram