sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

SZKOLENIE STRZELECKIE GST BROŃ SNAJPERSKA POZIOM ADVANCED 2 LUB ADVANCED 2 WARSZTATY

Start
2024-07-20
Koniec
2024-07-20
Time
09:00 - 15:00
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

950,00

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej

Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wyborową. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Konstrukcja broni i amunicji czynnikiem mającym wpływ na precyzję strzału. Czynniki zewnętrzne, meteorologiczne i fizyczne mające wpływ na precyzję strzału. Praca na bębnach regulacyjnych oraz siatkach optycznych przyrządów celowniczych. Podstawy mierzenia, oceniania odległości do celu. Kontynuacja tematu balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa, omawianego w trakcie szkolenia na poziomie ADVANCED 1. Nauka umiejętności przewidywania pogody. Podstawowa wiedza obserwatora (spottera). Zasady indywidualnego dobierania uzbrojenia/sprzętu.

Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, w trakcie którego mogą być przećwiczone czynności manualne, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

Czas: 6-7 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)

Broń: 5 rodzajów karabinów wyborowych, kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47. Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik optyczny.

Amunicja: 44 szt.

Dystans strzelecki: 100 – 300 m

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna i praktyczna odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie będzie realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysyłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.

Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które ukończyły szkolenie snajperskie organizowane przez GROM GROUP, na poziomie ADVANCED 1. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba uczestników: 4-10

Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING

Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku

Zabezpieczenie: Każde stanowisko strzeleckie będzie wyposażone w matę strzelecką.�  Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora ochraniacze słuchu.�

Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu

Dojazd: We własnym zakresie

Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie

Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze

Objaśnienia: ADVANCED 2 WARSZTATY:� Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni snajperskiej na poziomie ADVANCED 2� (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o 2 godziny później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia oraz godzina zakończenia szkolenia bez zmian.

Uwagi:

  • uczestnicy ADVANCED 2 WARSZTATY mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN�
  • uczestnicy ADVANCED 2 WARSZTATY nie otrzymują certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu
  • w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej
  • każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram