sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

SZKOLENIE STRZELECKIE GST BROŃ SNAJPERSKA POZIOM ADVANCED 1 LUB ADVANCED 1 WARSZTATY

Start
2024-04-21
Koniec
2024-04-21
Time
09:00 - 15:00
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

920,00

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

5 rodzajów karabinów wyborowych, kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47

Cena, WARSZTATY (brutto): 810zł

Opłata wstępna (brutto): 200zł

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej

Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wyborową. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Kontynuacja tematu rodzaje i budowa broni wyborowej, omawianego w trakcie szkolenia na poziomie BASIC. Kontynuacja tematu rodzaje przyrządów optycznych i ich budowa, omawianego w trakcie szkolenia na poziomie BASIC. Podstawy pracy na bębnach regulacyjnych optycznych przyrządów celowniczych. Balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa. Budowa naboju zespolonego oraz omówienie funkcji poszczególnych podzespołów naboju.

Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, w trakcie którego mogą być przećwiczone czynności manualne, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

Czas: 6-7 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)

Broń: 5 rodzajów karabinów wyborowych, kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47. Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik optyczny.

Amunicja: 44 szt.

Dystans strzelecki: Do 100 m

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna i praktyczna odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie będzie realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysyłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.

Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które ukończyły szkolenie snajperskie organizowane przez GROM GROUP, na poziomie BASIC. Osoby, które ukończyły praktyczne szkolenie strzeleckie z broni snajperskiej w innym ośrodku niż GROM GROUP, posiadające umiejętności precyzyjnego strzelania na dystansie co najmniej 100 m i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego udział w przedmiotowym szkoleniu. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba uczestników: 4-10

Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING

Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku

Zabezpieczenie: Każde stanowisko strzeleckie będzie wyposażone w matę strzelecką.  Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora ochraniacze słuchu.

Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu

Dojazd: We własnym zakresie

Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie

Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze

Objaśnienia: ADVANCED 1 WARSZTATY: Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni snajperskiej na poziomie ADVANCED 1 (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o 2 godziny później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia oraz godzina zakończenia szkolenia bez zmian.

Uwagi:

uczestnicy ADVANCED 1 WARSZTATY mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN

uczestnicy ADVANCED 1 WARSZTATY nie otrzymują certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu

w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej

każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4

Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram