sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

SZKOLENIE STRZELECKIE GST BROŃ KRÓTKA POZIOM BASIC LUB BASIC WARSZTATY

Start
2024-04-10
Koniec
2024-04-10
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

699,00

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98

Cena, opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 619zł

Cena, WARSZTATY (brutto): 619zł

Cena, WARSZTATY opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 459zł  - Interesuje Cię, 1 z 3 opcji - napisz mail.

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej

Zagadnienia: Omówienie założeń szkolenia strzeleckiego GROM SHOOTING TRAINING (GST) broń krótka. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Strzelanie sportowe i sytuacyjne. Główne zasady obowiązujące w strzelaniu sytuacyjnym. Rodzaje, budowa i zasady działania broni palnej. Strefy i punkty celowania w strzelaniu sytuacyjnym.  Podstawowe zasady prowadzenia celnego ognia. Standardowe postawy strzeleckie – postawa stojąca i klęcząca. Zgrywanie przyrządów celowniczych, celowanie przy wykorzystaniu oka dominującego i dwóch oczu oraz omówienie strzelania intuicyjnego tzw. „Point Shooting”. Prawidłowe dobywanie broni: chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni tzw. „Ciąg Futerałowy”. Praca na języku spustowym, oddychanie. Awaryjna wymiana magazynka. Wprowadzenie do stałej kontroli celu i broni oraz dysfunkcji broni. Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.

Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

Czas: 5-6 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)

Broń: Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98. Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny.

Amunicja: 120 szt. (105 szt. do pistoletu + 15 szt. do pistoletu maszynowego)

Dystans strzelecki: Do 15 m

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna oraz ćwiczenia manualne odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie jest realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.

Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które nie strzelały z broni palnej. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba uczestników: 4-10

Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego o szerokości około 4,5 cm

Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora pas taktyczny, kaburę na pistolet i ładownicę na magazynki do pistoletu oraz ochraniacze słuchu i okulary ochronne

Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu

Dojazd: We własnym zakresie

Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie

Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze

Objaśnienia: BASIC WARSZTATY: Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na poziomie BASIC (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej oraz części dotyczącej rozkładania i konserwacji broni. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o godzinę później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego oraz kończą WARSZTATY  godzinę wcześniej od Uczestników szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia szkolenia bez zmian.

Uwagi:

w szkoleniu mogą uczestniczyć również posiadacze kuponów wykupionych za pośrednictwem platform sprzedażowych np. GROUPON, w zakresie adekwatnym do zakupionej opcji (dotyczy oferty 120, 60 i 13 strzałów)

czas trwania zajęć, w przypadku posiadaczy kuponu 120 strzałów: jak przy szkoleniu na poziomie BASIC , 60 strzałów: 3-4 godziny, 13 strzałów: 30-45 minut

uczestnicy BASIC WARSZTATY oraz osoby uczestniczące w szkoleniu na podstawie kuponu 120 lub 60 lub 13 strzałów, mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN

uczestnicy BASIC WARSZTATY oraz osoby uczestniczące w szkoleniu na podstawie kuponu 60 strzałów lub 13 strzałów nie otrzymują certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu na poziomie BASIC

w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej

osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu z własną bronią (tzn. z własnym pistoletem) zobowiązane są do przybycia na szkolenie również z własną amunicją w ilości, jak w opisie powyżej oraz zobowiązane są do posiadania minimum 3 magazynków do posiadanego pistoletu

każdy uczestnik wykorzystujący do treningu własną broń i amunicję musi przed szkoleniem okazać stosowne dokumenty poświadczające prawo do posiadania (użycia) broni wykorzystywanej w trakcie szkolenia

każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4

 

Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram