sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

Szkolenie strzeleckie GST broń krótka poziom ADVANCED 3 lub ADVANCED 3 WARSZTATY

Start
2024-04-01
Koniec
2024-04-01
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

839,00

Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej
Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Przypomnienie oraz doskonalenie czynności i umiejętności nabytych podczas szkolenia na niższym poziomie. Poruszanie się z bronią do tyłu. Prowadzenie ognia przy wykorzystaniu tylko jednej ręki (wiodącej lub wspomagającej). Wprowadzenie do Point Shooting. Dysfunkcje broni, usuwanie zacięcia – procedura nr 3 („fajka”). Dysfunkcje broni, usuwanie zacięcia – procedura nr 4 (niedomknięcie zamka). Podstawy strzelania za zasłon. Test egzaminacyjny. Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.
Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.
Czas: 7-8 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)
Broń: Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98. Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny.
Amunicja: 235 szt. (210 szt. do pistoletu + 25 szt. do pistoletu maszynowego)
Dystans strzelecki: Do 20 m
Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna oraz ćwiczenia manualne odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie jest realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu strzeleckim GST broń krótka, co najmniej na poziomie ADVANCED 2, organizowanym przez GROM GROUP. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Liczba uczestników: 4-10 (12)
Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING
Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego o szerokości około 4,5 cm
Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora pas taktyczny, kaburę na pistolet i ładownicę na magazynki do pistoletu oraz ochraniacze słuchu i okulary ochronne
Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym
Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu strzeleckim, a w przypadku zaliczenia testu egzaminacyjnego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu
Dojazd: We własnym zakresie
Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie
Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze
Objaśnienia: ADVANCED 3 WARSZTATY: Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na poziomie ADVANCED 3 (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej oraz części dotyczącej rozkładania i konserwacji broni. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o godzinę później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego oraz kończą WARSZTATY  godzinę wcześniej od Uczestników szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia szkolenia bez zmian.
Uwagi:
  • zajęcia kończą się praktycznym testem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich
  • uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z testu sprawdzającego otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • w przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc kontynuować naukę na kolejnych poziomach, powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do testu sprawdzającego
  • osoby uczestniczące w szkoleniu ADVANCED 3 WARSZTATY mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN
  • w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej
  • osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu z własną bronią (tzn. z własnym pistoletem) zobowiązane są do przybycia na szkolenie również z własną amunicją w ilości, jak w opisie powyżej oraz zobowiązane są do posiadania minimum 3 magazynków do posiadanego pistoletu
  • każdy uczestnik wykorzystujący do treningu własną broń i amunicję musi przed szkoleniem okazać stosowne dokumenty poświadczające prawo do posiadania (użycia) broni wykorzystywanej w trakcie szkolenia
  • każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram