sekretariat +48 22 760 85 68

SZKOLENIE STRZELECKIE GST BROŃ KRÓTKA POZIOM ADVANCED 1 LUB ADVANCED 1 WARSZTATY

Start
2024-07-28
Koniec
2024-07-28
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

769,00

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98

Cena, opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 659zł

Cena, WARSZTATY (brutto): 639zł

Cena, WARSZTATY opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 529zł - Interesuje Cię 1 z 3 opcji? - napisz mail.

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej

Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Przypomnienie oraz doskonalenie czynności i umiejętności nabytych podczas szkolenia na niższym poziomie. Wstępna i końcowa kontrola celu i broni. Wykonywanie zwrotów w postawie strzeleckiej stojąc. Taktyczna wymiana magazynka. Dysfunkcje broni, usuwanie zacięcia – procedura nr 1 (niewypał). Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.

Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

Czas: 5-6 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)

Broń: Pistolet i pistolet maszynowy, kaliber 9 mm, GLOCK 17 i PM-98. Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny.

Amunicja: 160 szt. (135 szt. do pistoletu + 25 szt. do pistoletu maszynowego)

Dystans strzelecki: Do 15 m

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna oraz ćwiczenia manualne odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie jest realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.

Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu strzeleckim GST broń krótka, co najmniej na poziomie BASIC, organizowanym przez GROM GROUP. Osoby, które ukończyły praktyczne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej w innym ośrodku szkolenia niż GROM GROUP, co najmniej na poziomie podstawowym i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego udział w przedmiotowym szkoleniu. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba uczestników: 4-10

Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego o szerokości około 4,5 cm

Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora pas taktyczny, kaburę na pistolet i ładownicę na magazynki do pistoletu oraz ochraniacze słuchu i okulary ochronne

Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu

Dojazd: We własnym zakresie

Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie

Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze

Objaśnienia: ADVANCED 1 WARSZTATY: Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na poziomie ADVANCED 1 (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej oraz części dotyczącej rozkładania i konserwacji broni. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o godzinę później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego oraz kończą WARSZTATY  godzinę wcześniej od Uczestników szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia szkolenia bez zmian.

Uwagi:

osoby uczestniczące w szkoleniu ADVANCED 1 WARSZTATY mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN

w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej

osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu z własną bronią (tzn. z własnym pistoletem) zobowiązane są do przybycia na szkolenie również z własną amunicją w ilości, jak w opisie powyżej oraz zobowiązane są do posiadania minimum 3 magazynków do posiadanego pistoletu

każdy uczestnik wykorzystujący do treningu własną broń i amunicję musi przed szkoleniem okazać stosowne dokumenty poświadczające prawo do posiadania (użycia) broni wykorzystywanej w trakcie szkolenia

każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram