sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

Szkolenie strzeleckie GST broń krótka NIGHT TRAINING

Start
2024-04-01
Koniec
2024-04-01
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

630,00

Pistolet, kaliber 9 mm, GLOCK 17

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej (prowadzenie ognia w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy)
Cel główny: Nauka prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy
Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy. Zasady prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy. Wykorzystanie latarek ręcznych, oświetlenia taktycznego oraz wskaźników laserowych w strzelaniu sytuacyjnym. Przemieszczanie się w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy. Dysfunkcje broni i usuwanie zacięć w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy. Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.
Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.
Czas: 3-4 godziny (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)
Broń: Pistolet, kaliber 9 mm, GLOCK 17. Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny, dodatkowo wybrane egzemplarze broni będą doposażone we wskaźnik laserowy oraz latarkę taktyczną lub latarkę ręczną.
Amunicja: 150 szt.
Dystans strzelecki: Do 20 m
Miejsce: Szkolenie będzie realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysyłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu strzeleckim GST broń krótka, co najmniej na poziomie ADVANCED 3, organizowanym przez GROM GROUP. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Liczba uczestników: 4-8
Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING
Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego o szerokości około 4,5 cm. Każdy uczestnik powinien posiadać własną latarkę, ze względu na udział w szkoleniu w warunkach ograniczonej widoczności.
Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora pas taktyczny, kaburę na pistolet i ładownicę na magazynki do pistoletu, ochraniacze słuchu i okulary ochronne
Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym
Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu
Gadżety: Nie dotyczy
Dojazd: We własnym zakresie
Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie
Wyżywienie: NIe dotyczy
Objaśnienia: Brak
Uwagi:
  • w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej
  • każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram