sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

Szkolenie strzeleckie GST broń krótka IMPROVEMENT TRAINING

Start
2024-04-01
Koniec
2024-04-01
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

520,00

Pistolet, kaliber 9 mm, GLOCK 17

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej (doskonalenie umiejętności strzeleckich nabytych w trakcie szkolenia strzeleckiego GROM SHOOTING TRAINING broń krótka)
Zagadnienia:
Rozgrzewka manualna:
 • Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkoleń strzeleckich
 • Dobywanie oraz przeładownie broni tzw. „ciąg futerałowy” w postawie stojącej
 • Awaryjna i taktyczna wymiana magazynka
Blok tematyczny nr 1 (opcja do wyboru):
 • Celności, szybkości i rytmika prowadzenia ognia
 • Praca na „krótkim” języku spustowym
 • Usuwanie dysfunkcji broni
 • Prowadzenie ognia przy wykorzystaniu tylko jednej ręki (wiodącej lub wspomagającej) z elementami strzelania intuicyjnego tzw. „Point Shooting”
Blok tematyczny nr 2 (opcja do wyboru):
 • Prowadzenie ognia w postawie strzeleckiej stojąc z obrotami
 • Prowadzenie ognia w postawie klęczącej
 • Prowadzenie ognia w postawie leżącej
Blok tematyczny nr 3 (opcja do wyboru):
 • Prowadzenie ognia w trakcie przemieszczania się do przodu i do tyłu oraz w ruchu
 • Prowadzenie ognia za zasłon
Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od treningu manualnego, który jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Uczestników szkolenia. Następnie, Uczestnicy dzieleni są na podgrupy szkoleniowe, zgodnie z blokiem tematycznym od 1 do 4, wybranym przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału w szkoleniu. W pierwszej kolejności Uczestnicy realizują ćwiczenia manualne z bronią, adekwatne do bloku tematycznego, który wybrali, a następnie odbywają strzelanie z amunicji bojowej, w zakresie stosownym do wybranego bloku. W trakcie danego szkolenia Uczestnik może uczestniczyć wyłącznie w treningu prowadzonym w ramach jednego bloku szkoleniowego. Trening w ramach innego bloku tematycznego jest możliwy po zapisaniu się na kolejne szkolenie.  Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.
Czas: 3-4 godziny (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)
Broń: Pistolet, kaliber 9 mm, GLOCK 17. Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny.
Amunicja: 120 szt.
Dystans strzelecki: Do 20 m
Miejsce: Szkolenie będzie realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysyłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które ukończyły szkolenie strzeleckie GST broń krótka, na poziomie ADVANCED 3, organizowane przez GROM GROUP. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Liczba uczestników: 4-8
Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING
Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego o szerokości około 4,5 cm
Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje od organizatora pas taktyczny, kaburę na pistolet i ładownicę na magazynki do pistoletu oraz ochraniacze słuchu i okulary ochronne
Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym
Certyfikat: Nie dotyczy
Gadżety: Nie dotyczy
Dojazd: We własnym zakresie
Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie
Wyżywienie: Nie dotyczy
Objaśnienia: Brak
Uwagi:
 • w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wskazać wyłącznie 1 z 3 bloków tematycznych, obejmujący zagadnienia, których doskonaleniem jest dana osoba zainteresowana w trakcie szkolenia, na które dokonywane jest zgłoszenie
 • w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej
 • osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu z własną bronią (tzn. z własnym pistoletem) zobowiązane są do przybycia na szkolenie również z własną amunicją w ilości, jak w opisie powyżej oraz zobowiązane są do posiadania minimum 3 magazynków do posiadanego pistoletu
 • każdy uczestnik wykorzystujący do treningu własną broń i amunicję musi przed szkoleniem okazać stosowne dokumenty poświadczające prawo do posiadania (użycia) broni wykorzystywanej w trakcie szkolenia
 • każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram