sekretariat +48 22 760 85 68

SZKOLENIE STRZELECKIE GST BROŃ DŁUGA POZIOM BASIC LUB BASIC WARSZTATY

Start
2024-04-24
Koniec
2024-04-24
Time
09:00 - 15:30
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
504-189-199
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

799,00

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Karabinki AKMS, kaliber 7,62 x 39 mm oraz strzelba gładkolufowa Mossberg, kaliber 12/70

Cena, opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 669zł

Cena, WARSZTATY (brutto): 659zł

Cena, WARSZTATY opcja z bronią i amunicją Uczestnika (brutto): 529zł

Opłata wstępna (brutto): 200zł

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, strzelanie z amunicji bojowej

Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Omówienie założeń szkolenia strzeleckiego GROM SHOOTING TRAINING (GST) broń długa. Strzelanie sportowe, a sytuacyjne, charakterystyka strzelania sytuacyjnego. Rodzaje, budowa i zasady działania broni długiej. Podstawowe zasady prowadzenia celnego ognia. Standardowe postawy strzeleckie – postawa stojąca i klęcząca. Obsługa manualna broni – chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni. Zgrywanie przyrządów celowniczych, omówienie zasad celowania przy wykorzystaniu oka dominującego. Praca na języku spustowym, oddychanie. Zasadność prowadzenia stałej kontroli celu i broni. Sposoby wymiany magazynków – omówienie wymiany awaryjnej. Możliwe sytuacje awaryjne. Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.

Organizacja: Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

Czas: 5-6 godzin (czas trwania szkolenia uzależniony od ilości uczestników)

Broń: Karabinki AKMS (zmodyfikowane/spersonalizowane), kaliber 7,62 x 39 mm oraz strzelba gładkolufowa Mossberg, kaliber 12/70. Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny, pas jednopunktowy oraz będzie posiadał, wykonane z kompozytu polimerowego uchwyty, łoże i kolbę z wysuwaną baką (wybrane karabinki będą doposażone w celownik optoelektroniczny).

Amunicja: 130 szt. (120 szt. do karabinka + 10 szt. do strzelby gładkolufowej)

Dystans strzelecki: Do 20 m

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć, część teoretyczna oraz ćwiczenia manualne odbywają się w siedzibie GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła. Strzelanie jest realizowane na terenie strzelnicy krytej lub odkrytej, zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w jej okolicy. Informacja o dokładnej lokalizacji strzelnicy zostanie wysłana do uczestników szkolenia w korespondencji e-mail, 2-3 dni przed szkoleniem.

Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie). Osoby, które nie strzelały z broni długiej tj. karabinków i strzelby. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią długą. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba Uczestników: 4-10

Instruktorzy/Kadra: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Strój niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, zalecana czapka z daszkiem

Zabezpieczenie: Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzyma od organizatora pas taktyczny i ładownicę na magazynki do karabinka oraz ochraniacze słuchu i okulary ochronne

Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Gadżety: Koszulka pamiątkową w kolorze dedykowanym do danego poziomu

Dojazd: We własnym zakresie

Nocleg: Zajęcia jednodniowe, ewentualny nocleg każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie

Wyżywienie: W trakcie wykładu organizator zapewnia kawę, herbatę oraz słodycze

Objaśnienia: BASIC WARSZTATY: Tego rodzaju szkolenie obejmuje wyłącznie trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni długiej na poziomie BASIC (szkolenie bazowe), chcące doskonalić umiejętności strzeleckie przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. WARSZTATY dedykowane są również osobom, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej oraz części dotyczącej rozkładania i konserwacji broni. Uczestnicy WARSZTATÓW rozpoczynają szkolenie o godzinę później w stosunku do godziny rozpoczęcia szkolenia bazowego oraz kończą WARSZTATY  godzinę wcześniej od Uczestników szkolenia bazowego. Miejsce rozpoczęcia szkolenia bez zmian.

Uwagi:

osoby uczestniczące w szkoleniu BASIC WARSZTATY mogą otrzymać koszulkę pamiątkową, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w dniu szkolenia, cena koszulki 40 PLN

w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora dopuszcza się użycie innego rodzaju broni niż wymienione powyżej

osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu z własną bronią (tzn. z własnym karabinkiem) zobowiązane są do przybycia na szkolenie również z własną amunicją w ilości, jak w opisie powyżej oraz zobowiązane są do posiadania minimum 3 magazynków do posiadanego karabinka

każdy uczestnik wykorzystujący do treningu własną broń i amunicję musi przed szkoleniem okazać stosowne dokumenty poświadczające prawo do posiadania (użycia) broni wykorzystywanej w trakcie szkolenia

każdy uczestnik szkolenia po przybyciu do miejsca rozpoczęcia zajęć musi potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl

* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Regulaminu organizacyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia "Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o."
* Oświadczam, że znam temat, zakres i charakter Szkolenia, w związku z ktorym wysyłam zgłoszenie udziału,
* Oświadczam, że wszelkie dane oraz informacje podane w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grom Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C, lok. 2-4
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram