sekretariat +48 22 760 85 68
To szkolenie minęło

Psychologia konfliktu, presja i manipulacja, antymobbing (case study)

Start
2024-04-14
Koniec
2024-04-14
Time
09:00 - 15:00
Adres szkolenia
ul. Wspólna 2C, Warszawa   View map
Telefon
724-341-165
Dopuszczalny wiek uczestnika:
16

399,00

„Perfekcja nie jest dziełem przypadku”

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Czego możesz się spodziewać?
✔ W pierwszej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia z poprzedniej edycji szkolenia m.in. czym jest stres, manipulacja, znaczenie sformułowania uczciwy-dorosły, strategie i techniki działania, wzbogacone o elementy autoprezentacji.
✔ W trakcie zajęć zostanie omówione znaczenie oddychania taktycznego w stresie oraz każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję wykonać ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach, zapoznać się ze zjawiskiem kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych, dokonać wszechstronnej analizy przypadków własnych i uczestników.
✔ Głównym modułem szkolenia będzie tzw. „ognisty krąg” – case-y i scenki przedstawiane przez uczestników na forum grupy i przy udziale innych uczestników szkolenia.
✔ Wszelkie aktywności będą mogły być rejestrowane przy wykorzystaniu indywidualnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, np. telefonu komórkowego. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia będzie mógł własnym urządzeniem nagrać swoje wystąpienia i reakcje, ale nie będzie mógł nagrywać innego uczestnika – wymóg „poufności” traktujemy bardzo poważnie.
✔ Rejestrowanie nie jest obowiązkowe ( ), ale bardzo cenne dydaktycznie.
✔ Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania, co najmniej 5 case-ów, scenek własnych, do pracy na forum grupy.
✔ Na koniec szkolenia, jak zwykle nastąpi podsumowanie szkolenia – moduł pytań i odpowiedzi, które powinno przebiegać z uwzględnieniem starej prawdy:
„Bycie asertywnym jest cenną zaletą – nigdy nie lękaj się własnych opinii”

Ilość osób: małe grupy 6- 10
Uczestnicy: Wiek 16 lat i powyżej (osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).
Instruktorzy: Doświadczeni trenerzy z (jednostek specjalnych), trenerzy psychologii z wieloletnim doświadczeniem, zarówno szkoleniowym jak i biznesowym. Specjalizują się w technikach zarządzania konfliktem, prowadzą autorskie warsztaty.
Ubiór: Dowolny, swobodny
Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
Dojazd: We własnym zakresie

 

Wolisz zapisać się tradycyjnie? Wypełnij poniższy formularz.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru
Nasze marki:
© GromGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone
 Realizacja: domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram