Szkolenie strzeleckie GST broń snajperska poziom Basic

Szkolenia
Termin: 19 sierpień 2018 09:00 - 15:30

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń snajperska, poziom BASIC

Czas trwania: 6-7 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Nauka podstaw strzelania długodystansowego z broni wyborowej na dystansie do 100 m

Zagadnienia: Zapoznanie z historią strzelectwa długodystansowego, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wyborową, rodzaje i budowa broni wyborowej, rodzaje i budowa amunicji precyzyjnej, rodzaje przyrządów optycznych i ich budowa, podstawy balistyki, podstawy meteorologii, podstawowe zasady celnego prowadzenia ognia, rodzaje postaw strzeleckich, praca z optycznymi przyrządami celowniczymi, techniki celowania, ułożenie i trzymanie broni oraz oddychanie podczas strzelania, przeładowywanie broni oraz „praca” na języku spustowym, analiza rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie oraz techniki zmniejszające rozrzut w poziomie i pionie, czyszczenie i konserwacja karabinu wyborowego

Ilość osób: 4-12

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z karabinów wyborowych lub z niewielkim doświadczeniem strzeleckim lub chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się karabinem wyborowym, uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna, wyrażoną na piśmie)

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje:W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z 5 typów karabinów wyborowych oraz oddania 44 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie następujących karabinów wyborowych: kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47 (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego typu karabinu niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik optyczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy.Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia (posiadacze kuponów GROUPON/MyDeal po uiszczeniu dodatkowej opłaty).

Uwaga:

W szkoleniu strzeleckim, GST broń snajperska, poziom BASIC mogą uczestniczyć posiadacze kuponów np. GROUPON/MyDeal (dotyczy oferty 22, 25 i 44 strzałów z broni snajperskiej), w zakresie adekwatnym do wykupionej opcji. Zajęcia realizowane są zazwyczaj w godzinach: 9:00-15:30.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 19 sierpień 2018 09:00 - 15:30