Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja)

Szkolenia
Termin: 18 sierpień 2018 10:00 - 16:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat:Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja)

Uczestnicy: Osoby pełnoletnie.Osoby, które ukończyły 16 lat, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), wyrażoną na piśmie.

Czas trwania: 6 godzin (zazwyczaj, godzina 10:00-16:00)

Miejsce: Siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C, lok. 2-4, Warszawa - Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne (warsztaty)

Motto:

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Czego się możesz spodziewać:

Jest to szkolenie z podstawowych, ale praktycznych technik radzenia sobie z presją, agresją i manipulacją na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Techniki jakie będziesz mógł poznać, to techniki o potwierdzonej skuteczności, z których wybrane używane są również z powodzeniem przez służby specjalne na całym świecie. Zapoznasz się ze skutecznymi, praktycznymi sposobami radzenia sobie z osobą trudną i dominującą, systemowo wywierającą presję lub manipulację. Poznasz praktyczne techniki antymanipulacji – efektywne w każdym środowisku, w pracy lub w domu oraz na uczelni. Jeżeli jesteś biznesmenem lub menedżerem, to zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z „brudnymi chwytami” w negocjacjach będzie niewątpliwie wartością dodaną. Program szkolenia obejmuje również zdefiniowanie zjawiska presji i manipulacji oraz intencji i słabych stron przeciwnika, naukę rozpoznawania i klasyfikowania technik wywierania wpływu i reagowania na nie w praktyce w zależności od sytuacji oraz strategie i techniki deeskalacji konfliktu na różnych poziomach komunikacji. Szkolenie jest dynamiczne i interaktywne, zawiera podstawy psychologii, jest esencję praktycznej psychologii stosowanej oraz stanowi wstęp do szkolenia na kolejnym poziomie, w trakcie którego będą szczególnie akcentowane ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach, nauka kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych, wszechstronna analiza przypadków własnych uczestników.

Ilość osób: 6-16

Instruktorzy: Jacek Wiszniowski, trener psychologii z wieloletnim doświadczeniem, zarówno szkoleniowym jak i biznesowym. Specjalizuje się w technikach zarządzania konfliktem, prowadzi autorski warsztat pn: „Skuteczne techniki radzenia sobie z presją słowną i manipulacją” pod superwizją Wojciecha Eichelbergera.

Ubiór: Dowolny, swobodny

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Cena:269 PLN

Dojazd: We własnym zakresie

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 18 sierpień 2018 10:00 - 16:00