Szkolenie strzeleckie, GST broń długa, poziom BASIC

Szkolenia
Termin: 11 sierpień 2018 09:00 - 15:30

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń długa, poziom BASIC lub BASIC WARSZTATY

Czas trwania: 5-6 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Wprowadzenie do strzelania sytuacyjnego, nauka bezpiecznego posługiwania się bronią długą oraz prowadzenia ognia w postawie strzeleckiej stojąc i klęcząc.

Zagadnienia: Omówienie założeń szkolenia strzeleckiego GROM SHOOTING TRAINING (GST) broń długa. Strzelanie sportowe, a sytuacyjne – charakterystyka strzelania sytuacyjnego. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Rodzaje, budowa i zasady działania broni długiej. Podstawowe zasady prowadzenia celnego ognia. Standardowe postawy strzeleckie – postawa stojąca i klęcząca. Obsługa manualna broni – chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni. Zgrywanie przyrządów celowniczych, omówienie zasad celowania przy wykorzystaniu oka dominującego. Praca na języku spustowym, oddychanie. Zasadność prowadzenia stałej kontroli celu i broni. Sposoby wymiany magazynków – omówienie wymiany awaryjnej. Możliwe sytuacje awaryjne. Rozkładanie, czyszczenie, konserwacja i składanie broni.

Ilość osób: 4-10

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni długiej tj. karabinków/strzelby. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią długą. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, zalecana czapka z daszkiem – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym

Certyfikat: Potwierdzający udział w szkoleniu

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z karabinka i strzelby gładkolufowej oraz oddania 130 strzałów łącznie (120+10). Organizator zapewnia użycie karabinków oraz strzelby gładkolufowej, kaliber 7,62 mm i 12/70 mm: AKMS i Mossberg. Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny, pas jednopunktowy oraz będzie posiadał, wykonane z kompozytu polimerowego uchwyty, łoże i kolbę z wysuwaną baką (wybrane karabinki będą doposażone w celownik optoelektroniczny). Standardowo szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po którym następuje część praktyczno-manualna, a następnie odbywa się strzelanie z amunicji bojowej. Organizacja zajęć jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym przedsięwzięciu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia stanowiące część teoretyczną mogą zostać omówione w całości na początku zajęć lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do rodzaju i infrastruktury strzelnicy, indywidualnych predyspozycji uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych.

BASIC WARSZTATY – szkolenie BASIC bez część teoretycznej tj. wykładu oraz części związanej z obsługą i konserwacją broni. W tego typu zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni długiej na poziomie BASIC chcące przypomnieć lub doskonalić czynności manualne i umiejętności strzeleckie nabyte w trakcie zajęć, przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie. Czas trwania szkolenia BASIC WARSZTATY jest krótszy od czasu szkolenia BASIC o około 2 godziny. Tego rodzaju szkolenie jest dedykowane również dla osób, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 11 sierpień 2018 09:00 - 15:30