Szkolenie strzeleckie GST broń krótka, poziom Advanced 1 lub warsztaty ADV 1

Szkolenia
Termin: 4 sierpień 2018 09:00 - 15:30

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń krótka, poziom ADVANCED 1 lub ADVANCED 1 WARSZTATY

Czas trwania: 5-6 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Wprowadzenie do strzelania sytuacyjnego (dynamicznego), nauka prowadzenia ognia w postawie strzeleckiej klęcząc oraz nauka awaryjnej wymiany magazynków i zapoznanie z procedurą usuwania zacięcia nr 1

Zagadnienia: Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Przypomnienie oraz doskonalenie umiejętności nabytych podczas poprzedniego szkolenia. Omówienie głównych zasad obowiązujących w strzelaniu sytuacyjnym. Strefy, punkty celowania w strzelaniu sytuacyjnym. Różne sposoby celowania. „Ciąg futerałowy”. Wstępna i końcowa kontrola broni. Rytmiczne prowadzenie ognia. Postawa strzelecka klęcząc. Awaryjna wymiana magazynków, a taktyczne wymiana magazynków. Dysfunkcje broni, usuwanie zacięcia – procedura nr 1. Rozkładanie i składanie pistoletu. Czyszczenie i konserwacja pistoletu.

Ilość osób: 6-12

Uczestnicy: Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu strzeleckim GST broń krótka, co najmniej na poziomie BASIC, organizowanym przez GROM GROUP. Osoby, które ukończyły praktyczne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej w innym ośrodku szkolenia niż GROM GROUP, co najmniej na poziomie podstawowym i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego udział w przedmiotowym szkoleniu. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego, o szerokości około 4, 5 cm – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z dwóch rodzajów broni oraz oddania 150 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie pistoletu i pistoletu maszynowego o kalibrze 9 mm, głównie pistoletu GLOCK 17 oraz pistoletu maszynowego PM-98 (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego rodzaju pistoletu lub pistoletu maszynowego niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy. Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia.

ADVANCED 1 WARSZATATY– to szkolenie ADVANCED 1 – bez część teoretycznej tj. wykładu oraz części związanej z obsługą i konserwacją broni. W tego typu szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na poziomie ADVANCED 1 chcące przypomnieć lub doskonalić czynności manualne i umiejętności strzeleckie nabyte w trakcie zajęć, przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie tj. ADVANCED 2. Czas trwania szkolenia ADVANCED 1 WARSZTATY jest krótszy od czasu szkolenia ADVANCED 1 o około 2 godziny. Tego rodzaju szkolenie jest w szczególności dedykowane dla osób, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 4 sierpień 2018 09:00 - 15:30