Szkolenie strzeleckie broń długa, strzelanie zapoznawcze

Szkolenia
Termin: 31 lipiec 2018 19:00 - 22:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, broń długa, strzelanie zapoznawcze

Opis: Udział w zajęciach umożliwi przećwiczenie czynności mających wpływ na bezpieczne posługiwanie się różnymi typami/rodzajami karabinków i strzelbą oraz zaznajomienie się z podstawowymi zasadami składania się do strzału, prowadzenia ognia w pozycji stojąc, klęcząc oraz w ruchu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z bronią wykorzystywaną m.in. przez polskie jednostki specjalne. Każdy uczestnik szkolenia, chcący kontynuować przygodę ze strzelaniem z broni długiej może podnosić swoje umiejętności w ramach szkolenia strzeleckiego organizowanego przez GROM GROUP pn.: „GROM SHOOTING TRAINING”.

Czas trwania: 3 godziny

Miejsce: strzelnica FSO (strzelnica kryta): ul. Jagiellońska 88, hala 10B, wjazd od ul. Kotsisa, Warszawa (link:http://www.strzelnicafso.pl/)

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego i skutecznego prowadzenia ognia z karabinków oraz strzelby przy użyciu celowników otwartych, zamkniętych i optycznych.

Zagadnienia: Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Prawidłowy chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni. Postawa strzelecka stojąc. Postawa strzelecka klęcząc. Celowanie i zgrywanie przyrządów celowniczych. Praca na języku spustowym i oddychanie. Prawidłowa wymiana magazynka.

Ilość osób: 4-10

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni długiej tj. karabinków i strzelby. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią długą. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe– każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z kilku typów karabinków i strzelby oraz oddania 95 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie karabinków o kalibrze 5,56 mm lub 7,62 mm oraz strzelby o kalibrze 12/70, głównie karabinka: M4, HK 416, Galil i karabinków z grupy AK oraz strzelby Mossberg (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego rodzaju karabinka/strzelby niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny, dodatkowo wybrane egzemplarze broni będą doposażone w celownik optoelektroniczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 31 lipiec 2018 19:00 - 22:00