Szkolenie GST broń krótka poziom Basic lub warsztaty p. Basic - BRAK MIEJSC

Szkolenia
Termin: 15 lipiec 2018 09:00 - 15:30

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń krótka, poziom BASIC lub BASIC WARSZTATY

Czas trwania: 5-6 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Nauka bezpiecznego posługiwania się bronią krótką oraz prowadzenia ognia w postawie strzeleckiej stojąc

Zagadnienia: Omówienie założeń szkolenia strzeleckiego GST broń krótka. Strzelanie sportowe a sytuacyjne (dynamiczne), charakterystyka strzelania sytuacyjnego. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Rodzaje, budowa i zasady działania broni palnej. Podstawowe zasady prowadzenia celnego ognia. Standardowe postawy strzeleckie – postawa stojąca. Obsługa manualna broni – chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni. Prawidłowe dobywanie/wkładanie broni do kabury. Zgrywanie przyrządów celowniczych, omówienie zasad celowania przy wykorzystaniu oka dominującego. Praca na języku spustowym, oddychanie. Zasadność prowadzenia stałej kontroli celu i broni. Sposoby wymiany magazynków – omówienie wymiany awaryjnej. Możliwe sytuacje awaryjne. Rozkładanie i składanie pistoletu. Czyszczenie i konserwacja pistoletu.

Ilość osób: 6-14

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni palnej. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego, o szerokości około 4, 5 cm – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z dwóch rodzajów broni oraz oddania 120 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie pistoletu i pistoletu maszynowego o kalibrze 9 mm, głównie pistoletu GLOCK 17 oraz pistoletu maszynowego PM-98 (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego rodzaju pistoletu lub pistoletu maszynowego niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy. Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia (posiadacze kuponów GROUPON/MyDeal po uiszczeniu dodatkowej opłaty).

BASIC WARSZTATY – to szkolenie BASIC – bez część teoretycznej tj. wykładu oraz części związanej z obsługą i konserwacją broni. W tego typu szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już odbyły szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na poziomie BASIC chcące przypomnieć lub doskonalić czynności manualne i umiejętności strzeleckie nabyte w trakcie zajęć, przed przystąpieniem do szkolenia na kolejnym, wyższym poziomie tj. ADVANCED 1. Czas trwania szkolenia BASIC WARSZTATY jest krótszy od czasu szkolenia BASIC o około 2 godziny. Tego rodzaju szkolenie jest w szczególności dedykowane dla osób, które miały przerwę w strzelaniu dłuższą niż 2-3 miesiące.

Uwaga:

W szkoleniu strzeleckim, GST broń krótka, poziom BASIC mogą uczestniczyć posiadacze kuponów np. GROUPON/MyDeal (dotyczy oferty 120, 60, 13 i 10 strzałów z broni krótkiej), w zakresie adekwatnym do wykupionej opcji. W przypadku szkolenia na poziomie BASIC oraz realizacji kuponów GROUPON/MyDeal 120 strzałów zajęcia realizowane są zazwyczaj w godzinach: 9:00-15:30, realizacja kuponów GROUPON/MyDeal 60 strzałów, w godzinach: 10:00-14:30, w przypadku realizacji kuponów 10 i 13 strzałów zajęcia rozpoczynają się około godziny 12:30 i trwają około 30-45 minut, w zależności od ilości uczestników.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 15 lipiec 2018 09:00 - 15:30