Szkolenie taktyczne ochrona VIP BCP (Bodyguard Close Protection)

Szkolenia
Termin: 3 czerwiec 2018 09:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie taktyczne, ochrona VIP, BCP (Bodyguard Close Protection), poziom BASIC

Czas trwania: 5-6 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne

Główny cel: Zapoznanie z głównymi zasadami dotyczącymi organizacji ochrony osobistej oraz zasadami działania grupy ochronnej. Nauka działania w pieszych szykach ochronnych.

Zagadnienia: Charakterystyka potencjalnych zamachowców, sposób ich działania oraz motywacja. Etapy zamachów oraz stosowane przez zamachowców metody i narzędzia. Przeciwdziałanie zamachom. Zadania grupy ochronnej. Elementy grupy ochronnej. Zadania poszczególnych członków grupy ochronnej. Wyposażenie indywidulane i zespołowe grupy ochronnej. Pierścienie bezpieczeństwa. Szyki ochronne i zasady działania w zależności od zastosowanego szyku. Kolumny samochodowe, rozmieszczenie agentów w pojazdach. Działania niestandardowe grupy ochronnej, w tym w trakcie przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych, w windach, itp. Reakcja grupy ochronnej w przypadku ataku.

Ilość osób: 6-12

Uczestnicy: Osoby, nieposiadające doświadczenia w ochronie osobistej lub z niewielkim doświadczeniem. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów posiadających doświadczenie w ochronie osób, działaniach specjalnych i antyterrorystycznych nabytych w trakcie służby w formacjach specjalnych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo VIP.

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, kurtka, bluza lub koszula umożliwiająca noszenie broni umieszczonej na pasie biodrowym w sposób skryty, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego, o szerokości około 4, 5 cm – każdy uczestnik we własnym zakresie

Wyposażenie: Pas z kaburą na pistolet + atrapa pistoletu – zapewnia organizator

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator

Potwierdzenie udziału: Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: Organizator dopuszcza stosowanie własnych pasów, kabur oraz atrap broni

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 3 czerwiec 2018 09:00 - 15:00