Szkolenie strzeleckie, historyczna broń snajperska

Szkolenia
Termin: 23 czerwiec 2018 12:30 - 17:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, historyczna broń snajperska

Czas trwania: 4-5 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Zapoznanie z historią strzelectwa długodystansowego oraz zasadami prowadzenie ognia z historycznej broni snajperskiej przy użyciu celowników otwartych, zamkniętych i optycznych.Szkolenie strzeleckie, historyczna broń snajperska zapewnia możliwość strzelania z broni wyborowej, używanej przez żołnierzy w okresie od lat 90. XIX wieku do lat 50.XX wieku, w przypadku jednego z egzemplarzy broni, od lat 60. XX wieku, używanego nawet do dnia dzisiejszego.

Zagadnienia: Rys historyczny wojskowego strzelectwa wyborowego – geneza i rozwój. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Opis i budowa karabinków oraz amunicji wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Zasady działania broni palnej długiej. Rodzaje przyrządów mechanicznych i optycznych oraz ich budowa. Podstawowe zasady celnego prowadzenia ognia. Rodzaje postaw strzeleckich (leżąca, klęcząca, stojąca) oraz ułożenie i trzymanie broni. Zgrywanie przyrządów celowniczych (otwartych, zamkniętych, optycznych) oraz oddychanie podczas strzelania. Praca na nastawach celowników mechanicznych i optycznych, techniki celowania. Prawidłowe ładowanie i przeładowywanie broni oraz „praca” na języku spustowym.

Ilość osób: 4-6 osób

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni palnej długiej. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią palną długą. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli możliwość strzelania w 3 postawach strzeleckich z 4 typów karabinów oraz oddania 47 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie następujących karabinów: karabin powtarzalny fiński Mosin M 39 z celownikiem optycznym, karabin powtarzalny Mauser M 48 jugosłowiańska wersja Mausera Kar98k, karabin powtarzalny Lee Enfield No 4 Mk1 oraz karabin samopowtarzalny SWD Dragunow TIGR z celownikiem optycznym POSP (dopuszcza się użycie innego typu karabinu niż wymienione powyżej w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora). Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny lub optyczny, w zależności od typu karabinu. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 23 czerwiec 2018 12:30 - 17:00