Szkolenie medyczne, GROM MED, poziom I

Szkolenia
Termin: 16 czerwiec 2018 09:00 - 13:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie medyczne, GROM MED, poziom I

Czas trwania: około 4 godziny

Miejsce: Siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne

Główny cel: Nauka lub przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zagadnienia:

Omówienie podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warunki bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy medycznej. Podstawowe zabiegi ratujące życie. Wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy medycznej. Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych. Zastosowanie i zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Podstawowe postępowanie w nagłych stanach chorobowych.

Ilość osób: 4-8

Uczestnicy: Osoby, które nie miały wcześniej styczności z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby z niewielkim doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, chcące przypomnieć i pogłębić podstawowe zasady jej udzielania. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 16 lat, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), wyrażoną na piśmie.

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na co dzień zajmujący się ratownictwem medycznym i taktycznym podczas działań w kraju oraz poza jego granicami.

Ubiór: Niekrępujący ruchów, pozwalający na swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych

Potwierdzenie udziału: Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Dojazd: We własnym zakresie

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 16 czerwiec 2018 09:00 - 13:00