Szkolenie strzeleckie, broń krótka-wprowadzenie do strzelania sytuacyjnego.

Szkolenia
Termin: 5 czerwiec 2018 19:00 - 22:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, broń krótka, wprowadzenie do strzelania sytuacyjnego.

Opis: Udział w zajęciach umożliwi przećwiczenie głównych czynności, których opanowanie jest niezbędne do bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią krótką w sytuacjach wymuszających jej użycie. Każdy uczestnik szkolenia, chcący kontynuować przygodę ze strzelaniem sytuacyjnym może podnosić swoje umiejętności w ramach szkolenia strzeleckiego organizowanego przez GROM GROUP pn.: „GROM SHOOTING TRAINING”.

Czas trwania: 3 godziny

Miejsce: strzelnica FSO (strzelnica kryta): ul. Jagiellońska 88, hala 10B, wjazd od ul. Kotsisa, Warszawa (link:http://www.strzelnicafso.pl/)

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego i skutecznego prowadzenia ognia z pistoletu w sytuacjach zagrożenia

Zagadnienia: Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Prawidłowe dobywanie broni: chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni (ciąg futerałowy). Postawa strzelecka stojąc i klęcząc. Celowanie i zgrywanie przyrządów celowniczych (z wykorzystaniem jednego oka, dwóch oczu oraz intuicyjne z użyciem tylko jednej ręki – point shooting). Praca na języku spustowym. Wymiana magazynka. Poruszanie się z bronią i strzelanie w ruchu.

Ilość osób: 4-10

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni palnej. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, w miarę możliwości spodnie z szerokimi szlufkami, umożliwiającymi przełożenie pasa taktycznego, o szerokości około 4, 5 cm – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje:W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z jednego rodzaju broni oraz oddania 90 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie pistoletu o kalibrze 9 mm, głównie pistoletu GLOCK 17 (w przypadku awarii jednego z egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego rodzaju pistoletu niż wymieniony powyżej). Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony tylko w celownik mechaniczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 5 czerwiec 2018 19:00 - 22:00