Szkolenie strzeleckie, GST broń długa, poziom BASIC

Szkolenia
Termin: 17 luty 2018 09:00 - 14:30

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń długa, poziom BASIC

Czas trwania: 5-6 godzin

Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Nauka bezpiecznego posługiwania się bronią długą oraz prowadzenia ognia w postawie strzeleckiej stojąc i klęcząc

Zagadnienia: Omówienie założeń szkolenia strzeleckiego GST broń długa. Strzelanie sportowe a sytuacyjne (dynamiczne), charakterystyka strzelania sytuacyjnego. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich. Rodzaje, budowa i zasady działania broni długiej. Podstawowe zasady prowadzenia celnego ognia. Standardowe postawy strzeleckie – postawa stojąca i klęcząca. Obsługa manualna broni – chwyt, trzymanie oraz przeładownie broni. Zgrywanie przyrządów celowniczych, omówienie zasad celowania przy wykorzystaniu oka dominującego. Praca na języku spustowym, oddychanie. Zasadność prowadzenia stałej kontroli celu i broni. Sposoby wymiany magazynków – omówienie wymiany awaryjnej. Możliwe sytuacje awaryjne.

Ilość osób: 6-12

Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z broni długiej tj. karabinków/strzelby. Osoby z niewielkim doświadczeniem strzeleckim. Osoby chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią długą. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SHOOTING TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku, obuwie sportowe lub trekkingowe, zalecana czapka z daszkiem – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z kilku typów karabinków i strzelby oraz oddania 130 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie karabinków o kalibrze 5,56 mm lub 7,62 mm oraz strzelby o kalibrze 12/70, głównie karabinka: M4, HK 416, Galil i karabinków z grupy AK oraz strzelby Mossberg (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego rodzaju karabinka niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni, wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik mechaniczny, dodatkowo wybrane egzemplarze broni będą doposażone w celownik optoelektroniczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy. Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 17 luty 2018 09:00 - 14:30