Szkolenie strzeleckie, GST broń snajperska, poziom BASIC

Szkolenia
Termin: 13 styczeń 2018 09:00 - 15:30

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń snajperska, poziom BASIC
Czas trwania: 6-7 godzin
Miejsce: Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła
Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej
Główny cel: Nauka podstaw strzelania długodystansowego z broni wyborowej na dystansie do 100 m
Zagadnienia: Zapoznanie z historią strzelectwa długodystansowego, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wyborową, rodzaje i budowa broni wyborowej, rodzaje i budowa amunicji precyzyjnej, rodzaje przyrządów optycznych i ich budowa, podstawy balistyki, podstawy meteorologii, podstawowe zasady celnego prowadzenia ognia, rodzaje postaw strzeleckich, praca z optycznymi przyrządami celowniczymi, techniki celowania, ułożenie i trzymanie broni oraz oddychanie podczas strzelania, przeładowywanie broni oraz „praca" na języku spustowym, analiza rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie oraz techniki zmniejszające rozrzut w poziomie i pionie, czyszczenie i konserwacja karabinu wyborowego
Ilość osób: 4-12
Uczestnicy: Osoby, które nie strzelały z karabinów wyborowych lub z niewielki doświadczeniem strzeleckim lub chcące przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się karabinem wyborowym, uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna, wyrażoną na piśmie)
Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING
Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku – każdy uczestnik we własnym zakresie
Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia
Potwierdzenie udziału: Certyfikat
Dojazd: We własnym zakresie
Dodatkowe informacje: W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z 5 rodzajów karabinów wyborowych oraz oddania 44 strzałów łącznie. Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 13 styczeń 2018 09:00 - 15:30