Weekend z byłymi żołnierzami JW Grom

Szkolenia
Termin: 16 luty 2018 18:00 - 18 luty 2018 15:00

Miejsce: Ośrodek Poligonowy w Czerwonym Borze

Temat: Weekendowe szkolenie z komandosami, byłymi żołnierzami jednostki specjalnej GROM.

Termin: 16.02.2018 r., od godziny 18:00 do 18.02.2018 r., do godziny 15:00.

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Miejsce: Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM, Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów a m. Łomża). Współrzędne GPS: 53°03'36.3" N22°08'25.5"E (więcej informacji oraz zdjęcia na stronie GROM GROUP: www.gromgroup.pl).

Uczestnicy: Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica (opiekuna), wyrażoną na piśmie.

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy jednostki wojskowej GROM.

Zakwaterowanie: Panowie – w wieloosobowych izbach żołnierskich. Panie – w pokojach dwuosobowych.

Zagadnienia: Szkolenie topograficzne: praca na mapie i busoli, marsz na azymut i według mapy. Szkolenie strzeleckie: warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich realizowanych przez GROM GROUP, omówienie głównych zasad prowadzenia celnego ognia w strzelectwie dynamicznym, trening czynności manualnych z bronią krótką oraz długą, strzelanie z broni krótkiej i długiej, rozkładanie i składanie broni oraz czyszczenie i konserwacja. Szkolenie taktyczne: taktyka czarna CQB (Close Quarters Battle) połączone z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykorzystaniem karabinków ASG. Szkolenie taktyczne: taktyka zielona: działanie w terenie leśnym w warunkach zimowych, z wykorzystaniem rakiet śnieżnych i nart biegowych (użycie uzależnione od warunków pogodowych). Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, łączenia poszczególnych bloków szkoleniowych, w związku z koniecznością dostosowania zagadnień szkoleniowych do możliwości psychofizycznych, kondycyjnych uczestników, warunków pogodowych i w związku z wystąpieniem okoliczności i zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora oraz dopuszcza organizację zajęć w godzinach nocnych. W ramach szkolenia przewidziany jest również grill/ognisko – spotkanie z instruktorami oraz organizacja zaprawy porannej.

Ubiór i Wyposażenie: Każdy Uczestnik powinien mieć ze sobą co najmniej następujące rzeczy: a) dokument tożsamości (legitymacja, dowód lub paszport), b) kurtka przeciwdeszczowa (ocieplana), obuwie trekkingowe (może być również wojskowe), spodnie, bluza z długim rękawem, bielizna termo-aktywna, czapka i rękawice na zajęcia w terenie oraz dodatkową odzież i bieliznę na zmianę, stosowną do pory roku i warunków pogodowych, c) obuwie i strój sportowy, d) latarkę, e) plecak do 30 litrów, f) menażkę i manierkę, g) sztućce, h) śpiwór, i) klapki pod prysznic, k) przybory do higieny osobistej + co najmniej jeden ręcznik, l) nieobowiązkowo i do rozważenia zaleca się: własne narty biegowe/buty do nart oraz łyżwy.

Dodatkowe informacje: Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie (trzy posiłki), opiekę medyczną oraz pomieszczenia i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć.Każdy uczestnik obozu jest objęty ubezpieczeniem NNW. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat, książkę oraz koszulkę. Istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu mundurów wojskowych (spodnie i bluza). Opłata za wypożyczenie: 60 PLN/komplet na czas trwania szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni stawić się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze, w dniu rozpoczęcia szkolenia, pomiędzy godziną: 17:00-18:00. Zakończenie szkolenia i wyjazd: w dniu zakończenia szkolenia, po obiedzie, około godziny 15:00. Dojazd i powrót do/z Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze organizowany jest przez każdego z uczestnika we własnym zakresie. W przypadku niepełnoletnich uczestników dojazd uczestnika powinien przebiegać pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby, uprawnionej przez rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku niepełnoletnich uczestników powrót uczestnika powinien przebiegać pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby, uprawnionej przez rodzica/opiekuna prawnego na piśmie. Organizacja szkolenia może zostać anulowana z przyczyn niezależnych od organizatora, np. gdy nie zgłosi się odpowiednia ilość chętnych, o czym organizator powiadomi Uczestników co najmniej 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jeżeli przedsięwzięcie będzie organizowane, to co najmniej 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego realizację.

Cena: 950 PLN(w tym 400 PLN opłata wstępna) brutto.

Zapisy i wymagane dokumenty: Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Wzór ww. formularza przesyłany jest do zainteresowanych osób, na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia wypełnionego czytelnie i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu. Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Telefon
504 189 199
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy


  • Od 16 luty 2018 18:00 do 18 luty 2018 15:00