Psychologia konfliktu-kontynuacja (case study)

Szkolenia
Termin: 5 listopad 2017 10:00 - 14:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat:Psychologia konfliktu – kontynuacja (case study)

Uczestnicy: Osoby, które ukończyły pierwszy moduł szkolenia „Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja). Osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 16 lat, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), wyrażoną na piśmie.

Czas trwania: 4 godziny (zazwyczaj, godzina 10:00-14:00)

Miejsce: Siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C, lok. 2-4, Warszawa - Wesoła

Metoda: Warsztat

Motto: „Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Czego się możesz spodziewać:

W pierwszej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia z poprzedniej edycji szkolenia m.in. czym jest stres, manipulacja, znaczenie sformułowania uczciwy-dorosły, strategie i techniki działania, wzbogacone o elementy autoprezentacji. W trakcie zajęć zostanie omówione znaczenie oddychania taktycznego w stresie oraz każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję wykonać ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach, zapoznać się ze zjawiskiem kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych, dokonać wszechstronnej analizy przypadków własnych i uczestników. Głównym modułem szkolenia będzie tzw. „ognisty krąg” – case-y i scenki przedstawiane przez uczestników na forum grupy i przy udziale innych uczestników szkolenia. Wszelkie aktywności będą mogły być rejestrowane przy wykorzystaniu indywidualnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, np. telefonu komórkowego. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia będzie mógł własnym urządzeniem nagrać swoje wystąpienia i reakcje, ale nie będzie mógł nagrywać innego uczestnika – wymóg „poufności” traktujemy bardzo poważnie. Rejestrowanie nie jest obowiązkowe (!), ale bardzo cenne dydaktycznie. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania, co najmniej 5 case-ów, scenek własnych, do pracy na forum grupy. Na koniec szkolenia, jak zwykle nastąpi podsumowanie szkolenia – moduł pytań i odpowiedzi, które powinno przebiegać z uwzględnieniem starej prawdy:

„Bycie asertywnym jest cenną zaletą – nigdy nie lękaj się własnych opinii”

Ilość osób: 6-16

Instruktorzy: Jacek Wiszniowski, trener psychologii z wieloletnim doświadczeniem, zarówno szkoleniowym jak i biznesowym. Specjalizuje się w technikach zarządzania konfliktem, prowadzi autorski warsztat pn: „Skuteczne techniki radzenia sobie z presją słowną i manipulacją” pod superwizją Wojciecha Eichelbergera.

Wyposażenie: Uczestnicy powinni posiadać własne urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku np. telefon komórkowy, w celu nagrania własnych wystąpień.

Ubiór: Dowolny, swobodny

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Cena: 269 PLN

Dojazd: We własnym zakresie

 

 

Telefon
504 189 199
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy


  • 5 listopad 2017 10:00 - 14:00