Szkolenie

Szkolenie strzeleckie GST broń snajperska poziom ADVANCED 1 lub ADVANCED 1 WARSZTATY

5 rodzajów karabinów wyborowych, kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47

29-08-2021

wolne miejsca

Warszawa

Zapisz się

Data rozpoczęcia: 29-08-2021 09:00
Data zakończenia: 29-08-2021 15:00
Dopuszczalny wiek uczestnika: 16
Cena (brutto): 920zł
Cena, WARSZTATY (brutto): 810zł
Opłata wstępna (brutto): 200zł

czytaj więcej


Inne terminy szkoleniaFormularz zgłoszenia udziału w Szkoleniu

1. Formularz zgłoszenia wypełnia osoba, której dane osobowe będą przekazywane do Grom Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza, tj. osoba, która zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego zgłoszenie dotyczy.  

2. W przypadku osoby niepełnoletniej, przed rozpoczęciem wypełniania formularza, należy pobrać ze strony internetowej Organizatora plik dokumentu pn.: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego Uczestnika szkolenia/obozu - zgoda na udział w szkoleniu/obozie (zakładka „DO POBRANIA”). Następnie, ww. dokument należy przekazać rodzicowi lub opiekunowi prawnemu w celu  jego wypełnia i podpisania (dokument może być wypełniony i podpisany wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej dokonującej zgłoszenia). Po wypełnieniu i podpisaniu ww. dokumentu należy przygotować plik skanu lub plik zdjęcia Oświadczenia (w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich danych i informacji). Plik jest niezbędny w trakcie dokonywania zgłoszenia, a jego załączenie umożliwi wysłanie zgłoszenia do Organizatora.   

3. W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia udziału w obozie, przed rozpoczęciem wypełniania formularza, należy pobrać ze strony internetowej Organizatora plik dokumentu pn.: Karta kwalifikacyjna Uczestnika obozu (zakładka „DO POBRANIA”). Następnie, ww. dokument należy wypełnić i podpisać (w przypadku osoby niepełnoletniej, dokument może być wypełniony i podpisany wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej dokonującej zgłoszenia). Po wypełnieniu i podpisaniu ww. dokumentu należy przygotować plik skanu lub plik zdjęcia Karty (w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich danych i informacji). Plik jest niezbędny w trakcie dokonywania zgłoszenia, a jego załączenie umożliwi wysłanie zgłoszenia do Organizatora.   

4. W przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, wystawioną przez Grom Group Sp. z o.o., przed rozpoczęciem wypełniania formularza, należy przygotować plik pdf lub plik skanu lub plik zdjęcia ww. kuponu lub karty (w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich danych i informacji). Plik jest niezbędny w trakcie dokonywania zgłoszenia, a jego załączenie umożliwi wysłanie zgłoszenia do Organizatora.   

5. W przypadku obcokrajowców, ktorym nie został nadany numeru PESEL, w polu przeznaczonym do podania numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu.   

6. W przypadku zaznaczenia pola "Chcę otrzymać fakturę" numer NIP wpisują wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną oraz osoby fizyczne wykonujące działaność gospodarczą. Osoby, nie wykonujące działaności goospodarczej, nie wpisują numeru NIP. 
Orgazniatorem przedsięwzięcia, w związku z którym wypełniany jest formularz zgłoszenia jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Informujemy, że przedsięwzięcia realizowane są przez Organizatora zgodnie z ich opisem oraz postanowieniami "Regulaminu orgazniazyjnego przedsięwzięć Grom Group Sp. z o.o.", dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl


Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego formularza zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu realizowanym przez Organizatora oraz niezbędne do wykonania przez Organizatora usługi, której Pani/Pan jest odbiorcą. Informujemy, że przekazane nam dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu i w sposób zgodny z postanowieniami „Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl


Dokonując zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu organizowanym przez Grom Group Sp. zo.o. za pośrednictwem niniejszego formularza:


* Pola wymagane

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.